صفحه پرداخت بیعانه

برای پرداخت بیعانه محصول خریداری شده لطفا بروی عکس مورد نظر کلیک کنید. پرداخت هر کدام از دسته های محصول متغییر می باشد.

هزینه پرداخت بیعانه یخچال 5.000.000 تومان 

هزینه پرداخت بیعانه لوازم ریز  1.000.000 تومان 

هزینه پرداخت بیعانه کولر گازی 2.000.000 تومان

هزینه پرداخت بیعانه ظرفشویی 2.000.000 تومان

هزینه پرداخت بیعانه لباسشویی 2.000.000 تومان